Hình ảnh Hyundai Santafe 2022 màu xanh (bản tiêu chuẩn)

Hyundai Santafe hoàn toàn mới sở hữu thiết kế mới cùng hàng loạt tính năng vượt trội, Hyundai Santafe 2022 gồm 04 phiên bản, trong đó có 02 phiên bản máy xăng và 02 phiên bản máy dầu.

Dưới đây là hình ảnh Hyundai Santafe 2022 màu xanh bản tiêu chuẩn máy xăng.

Hình Ảnh Hình ảnh Hyundai Santafe 2022 màu xanh (bản tiêu chuẩn)

Ảnh Xe liên quan